Mirjam Sibbel

is coach en trainer. In ruim 20 jaar tijd heeft ze vaardigheden ontwikkeld waarmee ze complexe situaties terug kan brengen tot overzichtelijke, duidelijke keuzes. Mirjam coacht mensen in een besluitvormingsproces, in groepsverband of individueel. Ze heeft gewerkt voor toonaangevende organisaties in Nederland en ondernemingsraden. Als senior-coach heeft ze meerdere mensen mogen begeleiden in hoge leidinggevende posities.

In haar werk laat Mirjam intuïtie, zelfsturing en zelfvertrouwen net zo belangrijk worden als ratio en relativering. Met haar aanpak analyseren deelnemers niet alleen hun eigen inzet maar ook de krachtenvelden waarmee zij te maken hebben. Hierdoor leren mensen zichzelf kennen binnen de context waarin zij functioneren.

Naast strategisch inzicht, diplomatie en luistervaardigheid wordt ook Mirjam's humor gewaardeerd. Mirjam stuurt aan op persoonlijk inzicht in eigen effectief of ineffectief gedrag, persoonlijke realisatiekracht en kan ambities laten opbloeien. Dit wordt gekoppeld aan inzicht in belangen en strategische momenten in de organisatie die geleid moet worden.

Mirjam is scherpzinnig en 'raakt' mensen. Confronteren doet ze als het nodig is en ze laat daarbij iemand volledig in zijn/haar waarde. Ze heeft het vermogen om snel openheid te creëren en krijgt daarmee wat (te) lang ongezegd was op tafel. Hierdoor ontstaat ruimte voor oplossingen en nieuwe verhoudingen die constructief zijn.