Privacy verklaring Boudewijns Advies Groep
Laatste update: 20 september 2019

Privacy is voor de Boudewijns Advies Groep belangrijk. We houden ons daarom ook aan de privacy wet. Dit betekent dat we onze klanten, freelancers en contract partners willen garanderen dat hun gegevens veilig bij ons zijn en wij ze altijd netjes gebruiken. Met persoonsgegevens bedoelen we informatie die direct of indirect te herleiden is naar een individu. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we allemaal doen met informatie die we over klanten en onze freelancers te weten komen. Alle gegevens bewaren we niet langer dan 7 jaar.

Recht op inzage
Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact met ons op.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat je gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. Al onze data relevant voor klanten, freelancers en contract partners bewaren we electronisch beveiligd met wachtwoorden. Toegang is alleen mogelijk voor 2 vaste werknemers van de Boudewijns Advies Groep.

Uitzonderingen:
Onderstaande wordt fysiek bewaard. Alleen de werknemers van de BAG hebben hier toegang toe:

 • Facturen van freelancers met persoonsgegevens
 • Oude VAR-verklaringen van werknemers
 • Bewerkersovereenkomsten en contracten met klanten
 • Oude arbeidscontracten van werknemers (tot 7 jaar na aflopen arbeidscontract)


Overeenkomst met freelancers
Onze freelancers zijn verplicht om alle notulen, gegevens, documenten van, voor en over klanten aanwezig op telefoon en laptop achter een wachtwoord te bewaren. Fysieke aantekeningen worden zorgvuldig bewaard en binnen een paar weken gedigitaliseerd en weggegooid.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij daar schriftelijke toestemming voor hebben of dat wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Afhandelen bestelling
 via formulier website
Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij je persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Hiervoor gebruiken wij je naw-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en factuuradres. Deze hebben wij nodig vanwege de bestelling die je doet. Wij bewaren deze informatie tot je bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Sollicitaties
Als je bij de Boudewijns Advies Groep solliciteert, dan worden de door jou verstrekte gegevens verwerkt. Dit zijn onder andere:

 • Naam en adresgegevens;
 • e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;
 • geboortegegevens/leeftijd;
 • geslacht;
 • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • gegevens over trainingen en opleidingen en/of assessments die je zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
 • gegevens over beschikbaarheid;
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de
 • beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en
 • getuigschriften, nationaliteit en werkvergunning;
 • overige gegevens die jij ons hebt verstrekt.


Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de ontvangers van deze informatie, onze recruiters en de personen die bij de selectieprocedure en gesprekken betrokken zijn. De Boudewijns Advies Groep gebruikt deze gegevens uitsluitend voor en gedurende het sollicitatieproces.

Datalekken
Mochten onze databestanden onverhoopt gehackt worden of mocht een van de werknemers onbedoeld een datalek hebben veroorzaakt (bv door een gestolen laptop of kwijt raken van een USB) dan zullen we dat – indien relevant – melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit wordt intern ook gedocumenteerd. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer de website van ons hostingbedrijf wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, correctie en verwijderen van je gegevens
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

 
Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Recht op intrekking verleende toestemming en klacht indienen
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
 Nederlandse hoofdvestiging

Boudewijns Advies Groep
Nijhoffstraat 1
6524 AT
info@bagroep.nl