Over ons

Wij zijn een adviesbureau dat organisaties helpt een effectieve gedragscultuur in te bedden. Wat effectief is wordt bepaald door de waarden die een organisatie nastreeft en de strategie die is gekozen. Wij helpen onze klanten vervolgens de vertaalslag te maken naar effectief gedrag zodat de waarden worden geleefd en de strategie wordt gevolgd. Zo dragen we bij aan het behalen of overtreffen van de resultaten.

Het effectieve gedrag werkt als een kompas; niet als een gedragsplaatje. Individuen verschillen en worden uitgenodigd vanuit hun eigen profiel en kwaliteiten te vinden wat authentiek bij hen hoort en effectief is voor het geheel. Onze ervaring is dat (verreweg) de meeste mensen graag de keuze maken voor wat effectief is voor het geheel omdat gezamenlijk succes leuker is dan frustratie en falen. 

Het prestatiegebied geldt over de volle breedte omdat overal gedrag bij komt kijken. Het gaat daarom om productie en dienstverlening, kwaliteit, efficientie, veiligheid. Een effectieve gedragscultuur behelst ook het continu leren en verbeteren; zo borgt de cultuur ook de toekomstbestendigheid van de organisatie. Onze trajecten zijn daarmee ook altijd gericht op het vergroten van leervermogen van de organisatie. 

Wij helpen onze klanten door met een diagnose inzichtelijk te maken met welke veranderstrategie zij het best hun beoogde verandering kunnen realiseren. Wij helpen ook de verandering zodanig vorm te geven dat gedrag blijvend verandert. 

Cliënten doen een beroep op ons bij het aanpakken van hun vraag: Hoe realiseren we effectief gedrag van onze managers en medewerkers? 

Wij werken nationaal en internationaal.