Leiderschapstrajecten

Een effectieve gedragscultuur start bij haar leiders. Wij geloven daarbij in het model van Nathans. Leidinggeven is opgebouwd uit:

1. Leidinggeven aan jezelf
2. Leidinggeven aan de ander
3. Leidinggeven aan een team
4. Leidinggeven aan de organisatie

Zodra er interactie is (2-4) hebben de ongeschreven regels een centrale rol. Wij zetten de ongeschreven regels bij niveau 4 in het middelpunt: zij leggen de psyche van de organisatie bloot inclusief haar gedragsdynamieken en effecten. Inzicht hierin en de vaardigheden om deze effectief te beïnvloeden zijn basisvoorwaarden om daadwerkelijk effectief leiding te geven aan een organisatie. Leiding geven aan verandering draait in de kern om het kunnen ombuigen van ongeschreven regels.

Bij elk leiderschapsresultaat draait het om het effectief kunnen lezen en ombuigen van ongeschreven regels:
A. Leidinggeven aan mensen
B. Leidinggeven aan resultaten
C. Leidinggeven aan verandering 

Wij verzorgen Leiderschapsprogramma's of onderdelen van Leiderschapsprogramma's. Soms verzorgen wij een dagdeel in een bestaand programma. In dit dagdeel creëren wij zicht op de ongeschreven regels en hun effecten en laten deelnemers verkennen wat hun eigen rol en invloed hierin is.