Onze expertise

Onze expertise bestaat uit drie ingredienten:

1. krachtige organisatiediagnostiek aan de hand van de ongeschreven regels in de organisatie op basis waarvan wij organisaties begeleiden in succesvolle verandertrajecten. We 'Doen waar het om gaat' en dat betekent dat we eerst in kaart brengen waar het om gaat. Wij geloven erg in "diagnostiek voor je gaat behandelen". Zoals de Caluwé recentelijk concludeerde is goede organisatiediagnostiek als basis voor het ontwerp van verandertrajecten helaas uniek in Nederland.

2. krachtige kennis over werkende veranderprincipes die steeds onderdeel zijn van onze veranderaanpak. Dit wordt gecombineerd met de gebundelde en goed georganiseerde en benutte ervaring binnen de BAG waardoor samen met de klant zeer effectief gewerkt wordt aan het ombuigen naar andere ongeschreven regels.

3. krachtige kennis over de cultuurpatronen van hoog betrouwbaar presterende organisaties (HRO's). Deze cultuurpatronen kunnen als kompas dienen voor de gewenste organisatiecultuur.

In het boek 'De 6 cultuurpatronen van organisaties die betrouwbaar presteren in een wereld vol onvoorspelbaarheid' komen deze drie expertises uitgebreid aan bod.

We starten onze trajecten vrijwel zonder uitzondering met een diagnose van de ongeschreven regels. Ons symbool is daarom de ijsberg: wij brengen juist dat deel in kaart dat voor 90% onzichtbaar is maar uiteindelijk bepaalt of veranderinitiatieven wel of niet lukken. De methodiek die daartoe wordt gehanteerd staat beschreven in de dissertatie van Johan Boudewijns en in lichtere vorm in zijn andere boeken. Zie hiervoor de rubriek publicaties - boeken.

Ook in onze trainingen en coachings zijn wij steeds gericht op het raken van de essentie. Wij geloven dat juist daardoor mensen gelukkiger en organisaties beter worden. Onze ervaring en belangrijker, de ervaringen van onze klanten, bevestigen dat. Voelt u zich vrij onze referenties te benaderen. Zie hiervoor de rubriek testimonials.